لوگو شاز

شاز یک موسسه غیر انتفاعی است که به دنبال عدالت آموزشی و آموزش آزاد برای همه است. ما در شاز بر این باوریم که آموزش نباید در اختیار نژاد یا طبقه اجتماعی خاصی باشد. بلکه همه باید بتوانند به امکانات آموزشی دست داشته باشند. اگر امکانات آموزشی در اختیار قشر خاصی ( مثلا پولدار ها ) باشد این مساله باعث اختلاف طبقاتی می شود. هدف ما در شاز فراهم کردن امکانات آموزشی به صورت آزاد و رایگان برای همه است.

تاریخچه شازویرایش

شاز در سال ۱۳۸۵ توسط جمعی از مدال آوران طلای المپیاد کامپیوتر، با هدف تولید مطالب مفید برای مراحل المپیاد کامپیوتر، فعالیت خود را آغاز کرد. این مطالب تحت قالب یک وبلاگ جمع آوری شد.

فعالیت های شازویرایش

محصولات شازویرایش

حامیان شازویرایش