آموزش سی پلاس پلاس از صفر

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سی پلاس پلاس یک زبان برنامه نویسی است. هدف این نوشته آموزش برنامه نویسی، به کسی که هیچ چیز از آن نمی داند است و می تواند برای هر کس که می خواهد برنامه نویسی کامپیوتر را یاد بگیرد مفید باشد؛ اما زبان مثال ها سی پلاس پلاس است و در حین آموزش، خواننده دستور زبان ابتدایی آن را نیز یاد می گیرد.

مقدمه[ویرایش]

کامپیوتر یک ماشین قابل برنامه ریزی است. یعنی می تواند دستوراتی که در حافظه اش وجود دارد را اجرا کند. هر برنامه، از مجموعه ای از دستور ها تشکیل شده است که کامپیوتر آن ها را به ترتیب اجرا می کند. برای اجرا کردن مثال ها می توانید از این سایت استفاده کنید.

اولین برنامه[ویرایش]

برنامه زیر را در سایت کپی کنید و دکمه run را بزنید:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout<<"Shaazzz is great!";
}

ساختار برنامه[ویرایش]

فعلا با دو خط ابتدای برنامه کار نداشته باشید. کامپیوتر، دستورات درون main را به ترتیب اجرا می کند.

مثال اجرای خط به خط[ویرایش]

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout<<"Shaazzz";
  cout<<" is ";
  cout<<"great!";
}

که نتیجه مشابه بالاست.

اعداد و عملگر های ریاضی[ویرایش]

اعداد و عملگر های ریاضی در سی پلاس پلاس معتبر هستند و می توان آن ها را مانند رشته ها چاپ کرد.

کد زیر را درون main قرار دهید:

cout<<"2 + 3 barabar ast ba : ";
cout<<2+3;

نتیجه:

2 + 3 barabar ast ba : 5

متغیر ها[ویرایش]

متغیر ها مثل ظرفی برای نگه داری مقدار های متفاوت هستند.

تعریف متغیر[ویرایش]

int x = 2;

در این جا x نام متغیر، int نوع متغیر ( مخفف integer به معنای عدد صحیح ) و ۲ مقدار اولیه متغیر است.

استفاده از متغیر[ویرایش]

هر جا نام یک متغیر را بنویسید، مقدار آن در آن عبارت محاسبه و جایگذاری می شود.

int x = 2;
cout << x + 2;

نتیجه: ۴

تغییر دادن مقدار یک متغیر[ویرایش]

با دستور زیر می توانید مقدار متغیر را تغییر دهید:


x = 2;

که x نام متغیر، و ۲ مقدار جدید متغیر که می تواند هر عبارت معتبری باشد.

مثال:

int x = 2;
cout << x;
cout << " ";
x = 5 - 1;
cout << x;
cout << " ";
x = 2 * x + 7;
cout << x;
cout << " ";

نوع متغیر[ویرایش]

در یک متغیر فقط می توانید مقدار هایی از همان جنس را قرار دهید. مثلا کد زیر با خطای تفسیر یا کامپایل ارور مواجه می شود.

int x = 2;
cout << x;
x = "salam";
cout << x;

نتیجه مفسر:

main.cpp: In function ‘int main()’:
main.cpp:17:9: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘int’ [-fpermissive]
   x = "salam";
     ^~~~~~~

کار با ورودی استاندارد[ویرایش]

کنسولی که شما در آن خروجی برنامه خود را می بینید، یک کنسول اینتراکتیو است و می تواند ورودی نیز از کاربر بگیرد. برنامه زیر یک عدد از کاربر ورودی می گیرد و عدد بعدی آن را خروجی می دهد.

int x = 0;
cin >> x;
cout << x + 1;

این برنامه را درون تابع main کپی کنید و دکمه ران را بزنید. حال درون کادر کنسول ( کادر سیاه پایین صفحه که خروجی برنامه را در آن می بینید ) یک عدد تایپ کنید و کلید اینتر را بزنید. شما باید اکنون عدد بعدی آن را در خط بعد در کنسول ببینید.

دستوری که در این برنامه جدید است دستور cin است. جلوی cin باید نام متغیر را بنویسید و این دستور مقدار آن متغیر را برابر عددی که از ورودی می آید قرار می دهد.

جمع دو عدد[ویرایش]

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که دو عدد از ورودی بگیرد و جمع آن را حساب کند.

int input1;
int input2;
cin >> input1;
cin >> input2;
cout << input1 + input2;

ورودی نمونه:

3
5

خروجی نمونه:

8

توجه کنید که در این مثال به متغیر های input1 و input2 مقدار اولیه ندادیم. تعیین مقدار اولیه متغیر ها اختیاری است اما اگر آن را تعیین نکنید مقداری که درونشان هست مقداری بی معنی است و نباید بدون مقدار دادن از آن ها استفاده کرد.

تمرین[ویرایش]

برنامه ای بنویسید که ضرایب یک معادله درجه دو را از ورودی بخواند و مقدار دلتای آن را محاسبه کند.

ورودی نمونه:

1 4 2

خروجی نمونه:

8
پاسخ

می دانیم است.

int a,b,c;
cin >> a;
cin >> b;
cin >> c;
int delta = b*b - 4*a*c;
cout << delta;

شرط ها[ویرایش]

حلقه ها[ویرایش]

توابع[ویرایش]

جستار های وابسته[ویرایش]