استقرا

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ما در نتیجه گیری دو نوع دید داریم : دید استنتاجی - دید استقرایی

استنتاج از نتیجه گیری میاید . مثلا شما اگر یک اثبات بتوانید با ساده کردن در جبر و یا دید منطقی و مستقل ثابت کنید به آن استدلال(اثبات) استنتاجی میگویند .

اما در صورتی که شما یک نتیجه گیری را بر اساس جملات قبلی شهود پیدا کنید و بتوانید با اثبات برای مقادیر اولیه (پایه) ، فرض درست بودن یکی از آن ها (فرض) ، و نتیجه گیری جمله ی دیگری از روی اینها(حکم) ، نتیجه بگیرد به آن استدلال(اثبات) استقرایی میگوییم .