اصل جمع

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل جمع میگوید : حالت های موازیی که مستقل از هم بوجود می آیند را جمع میکنیم .

اصطلاح حالت بندی یعنی به ازای هر حالت مستقل پاسخ آن را بدست بیاوریم و سپس آن ها را جمع بزنیم .

مثال : در پایه هفتم سه کلاس 15 نفره و یک کلاس 10 نفره وجود دارد . در پایه ی هشتم از همین مدرسه 5 کلاس 12 تایی وجود دارد و در پایه ی نهم 5 کلاس 20 تایی . این مدرسه چند دانش آموز دارد ؟

پاسخ : 15*3 + 10 + 5*12 + 5*20 = 215