افراز به درجه های زوج

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجموعه رءوس هر گراف رو میتونیم به دو تا مجموعه A۱ و A۲ افراز کرد به توری که درجه هر راس در هر یک از زیر گرافهای القایی A۱ و A۲ زوج باشد.