افراز به مسیر های ۲

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یه گراف همبند با زوج تا یال داریم ثابت کنین که میتونیم یال هایه این گرافرو به مسیر هایه به طول 2 افراز کنیم.