تعداد مثلث های تورنمنت

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعداد دور های جهت دار به طول ۳ را در یک تورنمنت بر حسب دنباله درجات ورودی پیدا کنید.

پاسخ

تعدادمثلثهاى جهت در راxبگیریدومثلثهایى که یک یال در خلاف جهت دارد را y بگیرید

y=sigma(2 az di)

x+y=(3 az n)

=>

x=(3 az n)- sigma(2 az di)