تناظر یک به یک

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این روش یکی از روش های اساسی برای اثبات برابری ها در ترکیبیات است. در این روش برای اثبات برابری اندازه دو مجموعه متناهی مانند A و B یک تابع تعریف می کنیم و ثابت می کنیم معکوس این تابع وجود دارد، یعنی تابع وجود دارد به طوری که: و وجود این تابع نتیجه می دهد که اندازه A با B برابر است.

تمارین[ویرایش]

 1. ۲۵۰ مساله تناظر یک به یک
 2. برابری مجموعه های زوج عضوی با فرد عضوی
 3. زیر مجموعه های بخش پذیر به 32
 4. تعداد مسیرهای بالا و راست
 5. تعداد جواب های معادله سیاله
 6. تعداد افراز ها و ماکسیمم افراز
 7. افراز های فرد و افراز های متمایز
 8. تعداد افراز های 2n به n بخش
 9. متوازی الاضلاع ها در شبکه مثلث
 10. اعداد کاتالان
 11. مسیر های دایک بدون بازگشت زوج
 12. دنباله های دودویی بی چیز
 13. انتخاب سطر با ستون برابر است
 14. صفحه 2000 در 2002 پیکسلی