جا دادن چند ضلعی در مستطیل

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یک چند ضلعی داریم که فاصله هر دو راس آن از ۱ کمتر است. ثابت کنید این چند ضلعی در مستطیلی به مساحت ۱ جا می شود.