جا دادن چند ضلعی محدب در مستطیل

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یک چند ضلعی محدب داریم که مساحت آن از ۱ کمتر است. ثابت کنید این چند ضلعی در مستطیلی به مساحت ۲ جا می شود.