دنباله های دودویی بی چیز

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعداد دنباله های n عضوی از اعداد ۰ و ۱ که زیر رشته ۰۱۰ را ندارند، در نظر می گیریم. همچنین تعداد دنباله های n عضوی از اعداد ۰ و ۱ که زیر رشته ۰۰۱۱ و ۱۱۰۰ را ندارند، در نظر می گیریم. ثابت کنید: