دوری که به ۳ بخش پذیر نباشد

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یه گراف ساده داریم که درجه یه هر راسی حداقل 3 است. ثابت کنید که یه دور توی گراف وجود دارد به طوری که طول دور مضرب 3 نباشد