زیر مجموعه های بخش پذیر به 32

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعداد زیرمجموعه های {100,...,1,2,3} را بیابید که مجموع اعضای آن بر 32 بخشپذیر باشد.