This wiki has been closed because there have been no edits or logs made within the last 60 days. This wiki is now eligible for being adopted. To adopt this wiki please go to Requests for adoption and make a request. If this wiki is not adopted within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "closed" box to reopen it.

شاز

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو
لوگو شاز

شاز یک موسسه غیر انتفاعی است که به دنبال عدالت آموزشی و آموزش آزاد برای همه است. ما در شاز بر این باوریم که آموزش نباید در اختیار نژاد یا طبقه اجتماعی خاصی باشد. بلکه همه باید بتوانند به امکانات آموزشی دست داشته باشند. اگر امکانات آموزشی در اختیار قشر خاصی ( مثلا پولدار ها ) باشد این مساله باعث اختلاف طبقاتی می شود. هدف ما در شاز فراهم کردن امکانات آموزشی به صورت آزاد و رایگان برای همه است.

تاریخچه شاز

شاز در سال ۱۳۸۵ توسط جمعی از مدال آوران طلای المپیاد کامپیوتر، با هدف تولید مطالب مفید برای مراحل المپیاد کامپیوتر، فعالیت خود را آغاز کرد. این مطالب تحت قالب یک وبلاگ جمع آوری شد.

فعالیت های شاز

محصولات شاز

حامیان شاز