عدد خوشه ای

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عدد خوشه ای تابعی از گراف های ساده به اعداد حسابی است.

عدد خوشه ای گراف G برابر است با بزرگترین عددی که یک زیرگراف کامل به آن اندازه در G وجود دارد.

عدد خوشه ای گراف G را با نشان می دهیم.

خواص[ویرایش]

رابطه با عدد استقلال گراف مکمل:

قضیه توران: