قرمز و آبی را به هم وصل کنید

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

n نقطه قرمز و n نقطه آبی در صفحه موجود است. طوری این ها را به هم وصل کنید که خطوط ساخته شده، یک دیگر را قطع نکنند.

پاسخ

یک تطابق را در نظر بگیرید که جمع طول هایش کمینه باشد.