لانه کبوتری

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل لانه کبوتری صورت بسیار ساده ای دارد ، در عین حال مسائل زیاد و معروفی با آن حل میشوند . یکی از این مسائل اعداد رمزی است .

صورت ساده : فرض کنید 4 لانه ی کبوتر داریم و 5 کبوتر . میخواهیم آن ها را در لانه ها بگذاریم . از چه چیزی مطمعنیم و میتوانیم نتیجه گیری کنیم ؟

پاسخ : ممکن است هر 5 کبوتر در یک لانه باشند . یا 4 کبوتر در یک لانه و یکی دیگر در لانه ی دیگر . یا 2 کبوتر در یکی از لانه ها و بقیه لانه ها هر کدام یک کبوتر .

چیزی که ما از آن اطمینان داریم اصل لانه کبوتری را بیان میکند : 

در یکی از لانه ها حداقل 2 کبوتر وجود دارد . این بدیهی است ، زیرا نمیتوان هر کبوتر را در لانه ای جدا گذاشت .منابع پیشنهادی حل سوال : آنالیز ترکیبی علیرضا علیپور نشر الگو - ترکیبیات زرد - استراتژی های حل مسئله