متوازی الاضلاع ها در شبکه مثلث

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یک مثلث را به مثلث شبکه بندی کرده ایم. تعداد متوازی الاضلاع هایی که رئوسشان روی این شبکه است را به دست آورید.

پاسخ

پاسخ برابر است.