چرخ و فلک n نفره

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یک پسر بچه n بار سوار یک چرخ و فلک با n صندلى میشود بعد از هر مرحله او چرخ و فلک را در جهتِ عقربه هاى ساعت کمتر از یک دور کامل می چرخاند و روى یک صندلىِ دیگر می نشیند تعداد صندلی هایی که در هر بار میگذرد را طول چرخش می نامیم !! براى چه nهایى او میتوانند سواره هر nصندلى شود به شرطى که طول همه ى n-۱ چرخش متفاوت باشد.