گراف بدون دور زوج

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ثابت کنید گرافی که دور به طول زوج نداشته باشد، تعداد یال هایش از کمتر است. ( n تعداد راس هاست. )