91 مهره به هم می رسند

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۹۱ مهره ی سیاه در یک جدول ۱۰*۱۰ قرار دارد در هر مرحله ۱ مهره ی سیاه را بر میداریم و در یک خانهِ خالى مهره ی سفید می گذاریم این کار را تا زمانى انجام مى دهیم که ۹۱ مهره ی سفید داشته باشیم ثابت کنید لحظه ای وجود دارد که در ۲ خانهِ مجاور مهره ی سیاه و سفید قرار بگیرد.